Soci

I soci sono la nostra forza

Sony Sony
Microsoft Microsoft
Nintendo Nintendo